Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση των EU Ombudspersons for Persons with Disabilities


Η Λειτουργός του Γραφείου κ. Νιόβη Γεωργιάδη εκπροσώπησε το Γραφείο σε συνάντηση των EU Ombudspersons for Persons with Disabilities, που διοργανώθηκε από το Γραφείο του Austrian Disability Ombudsman στα πλαίσια της Αυστριακής Προεδρίας του Συμβουλίου της ΕΕ.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 15-16 Νοεμβρίου 2018 στη Βιέννη και με την ολοκλήρωση της, υπήρξε μια τελική διακήρυξη του Αυστριακού Disability Ombudsman.