Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση Λειτουργού του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας


Η Λειτουργός του Γραφείου Νάσια Διονυσίου πραγματοποίησε παρουσίαση στην Αστυνομική Ακαδημία για το Κοινωνικό Μοντέλο της Αναπηρίας.

Η παρουσίαση πραγματοποιήθηκε στις 7 Μαρτίου 2019.