Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε εκπαιδευτικό εργαστήριο με θέμα «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές»


Στις 23 Σεπτεμβρίου 2019 ξεκίνησε ένας κύκλος εκπαιδευτικών εργαστηρίων που διοργανώθηκε από την Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης, σε συνεργασία με το Γραφείο μας και την Επιτροπή Ισότητας των Φύλων στην Απασχόληση και Επαγγελματική Εκπαίδευση σε σχέση με την «Ένταξη της Διάστασης του Φύλου (gender mainstreaming) στις δημόσιες πολιτικές».

Το κάθε εργαστήρι διάρκειας 5 ημερών, απευθύνεται σε συγκεκριμένη ομάδα στόχο δημόσιων λειτουργών και σκοπός είναι η παρουσίαση και η κατανόηση του σχετικού Οδηγού που ετοιμάστηκε.

Στο πρώτο εργαστήρι συμμετείχαν η Πρώτη Λειτουργός του Γραφείου κ. Ελένη Χατζηττοφή και οι Λειτουργοί Νάσια Διονυσίου και Νιόβη Γεωργιάδη.