Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε παρουσίαση με θέμα «Βασικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/ έμφαση στην Πρόληψη των Βασανιστηρίων»


Στα πλαίσια εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στον Χώρο Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών Μεννόγειας, πραγματοποιήθηκαν παρουσιάσεις με θέμα «Βασικές Αρχές Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων/έμφαση στην Πρόληψη των Βασανιστηρίων». Οι παρουσιάσεις έγιναν στις 12-15 Σεπτεμβρίου 2017, στην Αστυνομική Ακαδημία Κύπρου, από τις Λειτουργούς του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου και Μελίνα Τριγγίδου.