Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Monitoring during a pandemic/public health crisis”


Στις 6 Μαΐου 2021, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε διαδικτυακή συνάντηση με θέμα “Annual Lessons Learned Meeting: Monitoring during a pandemic/public health crisis”.