Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη στην Αστυνομική Ακαδημία


Διάλεξη Λειτουργού του Γραφείου του Γραφείου στην Αστυνομική Ακαδημία, με θέμα τις «Διακρίσεις» στα πλαίσια του προγράμματος εκπαίδευσης Δοκίμων Αστυνομικών.