Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του EquinetΟ Λειτουργός του Γραφείου Δωρόθεος Δωροθέου συμμετείχε στη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας Επικοινωνιακών Στρατηγικών και Πρακτικών (Working Group on Communication Strategies and Practices) του Equinet, κατά την οποία συζητήθηκε/αναλύθηκε ο νέος Οδηγός Επικοινωνίας του Equinet -Πλαισιώνοντας την Ισότητα / Framing Equality-, και οι συμμετέχοντες ασχολήθηκαν με το σχεδιασμό επικοινωνιακής καμπάνιας πάνω σε θέματα Ισότητας, ενώ ενημερώθηκαν για το έργο που επιτελεί το Γραφείο του Πρόεδρου του Εθνικού Συμβουλίου για Καταπολέμηση των Διακρίσεων της Ρουμανίας.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 6 Νοεμβρίου 2017, στο Βουκουρέστι.