Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε σεμινάριο που διοργάνωσε το Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου και Συντονιστή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 15 Φεβρουαρίου 2022 στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Γραφείο του Ειδικού Αντιπροσώπου και Συντονιστή του Οργανισμού για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη (ΟΑΣΕ) για την Καταπολέμηση της Εμπορίας Ανθρώπων με θέμα "Policy Responses To Technology-Facilitated Trafficking In Human Beings: Analysis Of The Current Approaches And Considerations For Moving Forward"