Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε Work Forum για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην ΕΕ και τα Κράτη Μέλη


O Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχε Work Forum για την εφαρμογή της Σύμβασης του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τα Κράτη Μέλη (Work Forum on the Implementation of the UN Convention on the Rights of Persons with Disabilities in the EU and the Member States).

Το Work Forum πραγματοποιήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις 19 Μαΐου 2017, στις Βρυξέλες.