Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνέδριο με θέμα «22th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 4-6 Απριλίου 2022 σε διεθνές συνέδριο που διοργάνωσε ο Οργανισμός για την Ασφάλεια και τη Συνεργασία στην Ευρώπη, με θέμα: «22th Conference of the Alliance against Trafficking in Persons».