Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφέιου με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας


Λειτουργός του Γραφέιου μας συμμετείχε με παρουσίαση σε σεμινάριο του Ινστιτούτου Ερευνών Προμηθέας με θέμα "Τα έμφυλα στερεότυπα στο χώρο εργασίας και η αντιμετώπιση τους", το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 6 Ιουνίου 2017.