Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο για τον θεσμό της αναδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε διήμερο εκπαιδευτικό σεμινάριο της ΜΚΟ Hope For Children στο Πλαίσιο του Προγράμματος ALFACA II για τον θεσμό της αναδοχής για τα ασυνόδευτα παιδιά.

Το σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 7 και 8 Μαρτίου 2019.