Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διήμερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του ENNHRI για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες


O Λειτουργός του Γραφείου Κυριάκος Κυριάκου, συμμετείχε σε διήμερη συνάντηση της Ομάδας Εργασίας του European Network of National Human Rights Institutions (ENNHRI) για τη Σύμβαση του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες (ENNHRI CRPD Working Group 14th Meeting).

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 17 και 18 Μαΐου 2017, στις Βρυξέλες.