Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε διαδικτυακό σεμινάριο του Equinet με θέμα "Equinet Equality Mainstreaming Cluster"


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε στις 26 Μαρτίου 2021 διαδικτυακά στο σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet με θέμα "Equinet Equality Mainstreaming Cluster"