Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ομάδας (European Regional Team) της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT) και εκπροσώπων των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ) διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών, στα πλαίσια της 41ης Συνόδου της SPT.


Στις 17/6/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Αντωνία Κυριακίδου συμμετείχε στην τηλεδιάσκεψη μεταξύ των μελών της Ευρωπαϊκής Περιφερειακής Ομάδας (European Regional Team) της Υποεπιτροπής για την Πρόληψη των Βασανιστηρίων (SPT) και εκπροσώπων των Εθνικών Μηχανισμών Πρόληψης των Βασανιστηρίων (ΕΜΠΒ) διάφορων Ευρωπαϊκών χωρών, στα πλαίσια της 41ης Συνόδου της SPT.