Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή σε συνεδρία του Equinet με θέμα «Equinet Annual General Meeting (AGM)»


Η ΛΓΕΔΑ’ κ. Δέσποινα Μέρτακκα συμμετείχε διαδικτυακά στις 9 Νοεμβρίου 2021 σε συνεδρία που διοργάνωσε το Equinet με θέμα «Equinet Annual General Meeting (AGM)».