Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Ομάδας Εργασίας του Equinet (Equinet Working Group on Communications strategies and practices), με θέμα συζήτησης τη χρήση της επικοινωνίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων


Η Λειτουργός του Γραφέιου Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε σε συνεδρία της Ομάδας Εργασίας του Equinet (Equinet Working Group on Communications strategies and practices)που πραγματοποιήθηκε στις 21 Νοεμβρίου 2016, στην Μπρατισλάβα.

Τη φιλοξενία της συνάντησης ανέλαβε το Slovak National Centre for Human Rights (Slovenskι nαrodnι stredisko pre Ύudskι prαva) σε συνεργασία με το Equinet. Η συζήτηση επικεντρώθηκε στη χρήση της επικοινωνίας για την καταπολέμηση των διακρίσεων.

Στη συνάντηση παρουσιάστηκαν εκστρατείες άλλων μελών όπως για τη ρητορική μίσους και για τα δικαιώματα των εγκύων/μητέρων.