Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)


Η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Χαρίτου συμμετείχε σε διήμερο επιμορφωτικό σεμινάριο του ENNHRI που πραγματοποιήθηκε στις 24-25 Νοεμβρίου 2016 στο Βερολίνο, με θέμα την πρόσβαση στη δικαιοσύνη (άρθρο 13 της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες)