Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμέτοχή της Επιτρόπου ως ομιλήτριας σε διαδικτυακό σεμινάριο αναφορικά με την σεξουαλική παρενόχληση στον ιδιωτικό τομέα


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε ως ομιλήτρια σε διαδικτυακό σεμινάριο αναφορικά με την σεξουαλική παρενόχληση στον ιδιωτικό τομέα.

Ειδικότερα, το σεμινάριο είχε θέμα «Σεξουαλική Παρενόχληση στον χώρο εργασίας – Νομική πτυχή, πρόληψη και αντιμετώπιση του φαινομένου» και διοργανώθηκε από την Επιτροπή Ισότητας και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του Δικηγορικού Συλλόγου Λευκωσίας σε συνεργασία με την Επιτροπή Νέων Δικηγόρων του Παγκύπριου Δικηγορικού Συλλόγου.

Η σεμινάριο πραγματοποιήθηκε στις 14 Απριλίου 2021 και κατά τη διάρκεια του, η Επίτροπος αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στο ζήτημα της παρενόχλησης και της σεξουαλικής παρενόχλησης, τόσο για τις πτυχές του Κώδικα Πρακτικής για την Παρενόχληση και τη Σεξουαλική Παρενόχληση στη Δημόσια Υπηρεσία και τις ενέργειες στις οποίες προβαίνει το Γραφείο της αναφορικά με την αντιμετώπιση τέτοιου είδους περιστατικών που τίθενται ενώπιόν του, όσο και για την ανάγκη δημιουργίας αντίστοιχου Κώδικα Πρακτικής σε σχέση με τη σεξουαλική παρενόχληση στον ιδιωτικό τομέα.