Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου του Συμβουλίου της Ευρώπης και του ENNHRI, με θέμα: «Ελευθερία της έκφρασης – Ρόλος και εξουσίες των Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRIs) και άλλων εθνικών μηχανισμών».


Ο Πρώτος Λειτουργός κ. Άριστος Τσιάρτας, εκπροσωπεί το Γραφείο μας στο Σεμινάριο Υψηλού Επιπέδου, που συνδιοργανώνεται από το Συμβούλιο της Ευρώπης και το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (ENNHRI), με θέμα: «Ελευθερία της έκφρασης – Ρόλος και εξουσίες των Εθνικών Οργανισμών Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRIs) και άλλων εθνικών μηχανισμών».

Στο σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιείται σήμερα, 15 Δεκεμβρίου 2016, στο Στρασβούργο, συζητούνται ζητήματα προστασίας της ελευθερίας της έκφρασης, υπό το φως των αρχών που έχει αναπτύξει το Συμβούλιο της Ευρώπης και των συναφών δράσεων που υλοποιούνται από τους Εθνικούς Οργανισμούς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων. Ταυτόχρονα επιχειρείται να ενδυναμωθεί η συνεργασία μεταξύ του Συμβούλιου και των Εθνικών Οργανισμών, προς την κατεύθυνση της περαιτέρω θωράκισης και προαγωγής του θεμελιώδους αυτού δικαιώματος.

Υπενθυμίζεται ότι το Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως και Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων τον Δεκέμβριο του 2015 έλαβε από την αρμόδια Επιτροπή των Ηνωμένων Εθνών διαπίστευση ως Εθνική Αρχή Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (NHRI) και έκτοτε συμμετέχει ισότιμα στο ENNHRI, καθώς και στην Παγκόσμια Συμμαχία των NHRIs (GANHRI), γεγονός που ενισχύει τον ρόλο του στη διασφάλιση ουσιαστικού σεβασμού και προαγωγής των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.

Πρόσθετες πληροφορίες σε σχέση με τη διοργάνωση εδώ.