Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαδικτυακή συμμετοχή στο "Working Group on Gender Equality" του Equinet


Η Λειτουργός κ. Μαρία Δημητρίου, συμμετείχε στις 23 Νοεμβρίου 2021, σε διαδικτυακό εκπαιδευτικό σεμινάριο που διοργάνωσε το Equinet για την ισότητα των φύλων και την ισορροπία μεταξύ επαγγελματικής και προσωπικής ζωής.