Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απαγορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια


Στις 27 Μαίου 2016, 12, 13, 14,15 Σεπτεμβρίου και 12 Δεκεμβρίου 2016, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν ως εκπαιδευτές/ τριες σε Επαναληπτικό Πρόγραμμα Εκπαίδευσης Μελών της Αστυνομίας που υπηρετούν στους Χώρους Κράτησης Απανορευμένων Μεταναστών στη Μεννόγεια, με θέμα «Εθνικές Νομοθεσίες και Διεθνείς Συμβάσεις Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Αρχές και Αξίες που διέπουν το χειρισμό κρατουμένων, Διακρίσεις/Ρατσισμό/Ξενοφοβία».

Στο πρόγραμμα συμμετείχαν οι Λειτουργοί Κάλια Καμπανελλά, Ζηναίδα Ονουφρίου, Νάσια Διονυσίου, Μελίνα Τριγγίδου Και Κώστας Ιωάννου