Γραφείο Επιτρόπου Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα


Office of the Commissioner for Administration and the Protection of Human Rights (Ombudsman)

Address: Era House, Diagorou 2, 1097 Nicosia

P.O.: 22166, 1518 Nicosia

Tel: +357 22 405500 / 501

Fax: +357 22 672881

Email: ombudsman@ombudsman.gov.cy

www.ombudsman.gov.cy

Twitter: @CYOmbudsman

Facebook: Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων – Cyprus Ombudsman

...........................................................

...........


Κατεβάστε το αρχείο τύπου Acrobat CONTACT DETAILS.pdf