Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 9 Δεκεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε: (α) «Ο περί της σύστασης και Λειτουργίας Ανεξάρτητης Αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019» και (β) «Ο περί Προστασίας από Παρενόχληση και Παρενοχλητική Παρακολούθηση Νόμος του 2016».