Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή της Επιτρόπου Διοικήσεων και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Λειτουργού Α’ του Γραφείου με εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και η Λειτουργός Α’ του Γραφείου κ. Γεωργία Σταυρινίδου, συμμετείχαν σε συνάντηση με τους εμπειρογνώμονες για τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας της ειδικής εκπαίδευσης.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 12 Δεκεμβρίου 2018.