Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε διαδικτυακή, εμπιστευτικού τύπου, συζήτηση την οποία οργάνωσε το Equinet μεταξύ μελών του, για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων γύρω από το θέμα του εμβολιασμού για τον Covid-19.


Η Λειτουργός κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε 24/3/2021, σε διαδικτυακή, εμπιστευτικού τύπου, συζήτηση την οποία οργάνωσε το Equinet μεταξύ μελών του, για σκοπούς ανταλλαγής απόψεων γύρω από το θέμα του εμβολιασμού για τον Covid-19.