Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Ανώτερου Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 8 Νοεμβρίου 2021, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ανώτερος Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Τα δικαιώματα των ασθενών όπως κατοχυρώνονται μέσα από την εφαρμογή της Ευρωπαϊκής Χάρτας για τα Δικαιώματα των Ασθενών».