Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση του Οδηγού Πρώτης Επαφής Κρατουμένου (24sports.com.cy)


Παρουσίαση του Οδηγού Πρώτης Επαφής Κρατουμένου

24sports.com.cy
5 Νοεμβρίου 2021


Ετοιμάστηκε από την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων

Πραγματοποιήθηκε σήμερα Παρασκευή, 5 Νοεμβρίου, η δημοσιογραφική διάσκεψη με θέμα «Παρουσίαση Δράσεων Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης των Βασανιστηρίων και Εθνικού Μηχανισμού Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών», από την Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, κα. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη.

Στα πλαίσια της δημοσιογραφικής διάσκεψης, παρουσιάστηκε για πρώτη φορά ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου, που ετοιμάστηκε από την Επίτροπο σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων & Αποφυλακισθέντων, με τη συμμετοχή του Προέδρου του Συνδέσμου και δικηγόρου, κ. Αλέξανδρου Κληρίδη.Κατά τη δημοσιογραφική διάσκεψη, η Επίτροπος αναφέρθηκε στο έργο και τις δράσεις της ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων, ιδίως ενόψει των αντιξοοτήτων και δυσκολιών που ανέκυψαν το 2020 με την πανδημία του ιού COVID-19, «συνεχίσαμε και σε ορισμένες περιπτώσεις εντατικοποιήσαμε τις επισκέψεις μας σε χώρους όπου διαμένουν ή φιλοξενούνται άτομα υπό περιορισμό», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ενδεικτικά, η Επίτροπος έκανε αναφορά στις επισκέψεις στο Κέντρο Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας Μεταναστών «Πουρνάρα» στην Κοκκινοτριμιθιά, στις επισκέψεις στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας, στις επισκέψεις στα Αστυνομικά Κρατητήρια Πάφου και Αραδίππου καθώς και στις πέραν των δέκα επισκέψεων στις Κεντρικές Φυλακές.


Περαιτέρω, επισημάνθηκε η τροποποίηση του οικείου νόμου ως προς το πλαίσιο λειτουργίας του Εθνικού Μηχανισμού Πρόληψης, όπου σε συνεργασία με το Υπουργείο Δικαιοσύνης, επήλθε συμμόρφωση με τις εισηγήσεις της Επιτροπής Πρόληψης των Βασανιστηρίων του Συμβουλίου της Ευρώπης ούτως ώστε, ο Επίτροπος να δύναται πλέον να διεξάγει επισκέψεις ελεύθερα, ανεμπόδιστα, αιφνίδια και απροειδοποίητα σε οποιοδήποτε τόπο ή τόπους κράτησης της δικής του επιλογής χωρίς την εκ των προτέρων ενημέρωση των αρμόδιων αρχών, κάτι που στην πράξη είχε βεβαίως υιοθετηθεί σε πολλές περιπτώσεις.

Σε σχέση με τις αρμοδιότητες της ως Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών, η Επίτροπος ανέφερε ότι ο ρόλος του Γραφείου της αφορά στην καταγραφή των διαλαμβανομένων κατά τη διάρκεια της επιχείρησης επιστροφή, χωρίς να γίνεται παρέμβαση με οποιονδήποτε τρόπο σ’ αυτήν παρά μόνο και κατ’ εξαίρεση με συστάσεις όταν παρατηρηθεί σοβαρή παραβίαση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των υπό επιστροφή ατόμων. «Ακολούθως δε και όταν κριθεί σκόπιμο, οι σχετικές συστάσεις μας υποβάλλονται ενώπιο της αρμόδιας Αρχής».

Οι κυριότερες συστάσεις που υποβλήθηκαν αφορούσαν, σύμφωνα με την Επίτροπο, στη χρήση του ειδικού δωματίου αναμονής των επιστρεφόμενων δίπλα από τα γραφεία της Υ.Α.Μ στο Αεροδρόμιο Λάρνακας, στη χρήση διερμηνέα κατά τη διάρκεια της επιχείρησης, στην συνοδεία των επιστρεφόμενων από Αστυνομικούς του ιδίου φύλου καθώς και άλλες παρατηρήσεις. Σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, η Αστυνομία ανταποκρίθηκε και είτε προχώρησε στην άμεση υλοποίηση τους, όπως με τον τερματισμό της χρήσης του δωματίου αναμονής στο Αεροδρόμιο και την προμήθεια χειροπέδων τύπου Velcro προς αντικατάσταση των αντίστοιχων μεταλλικών, είτε έχει εκδώσει σχετικές Οδηγίες προς τα μέλη της για την τήρηση των συστάσεων μας.

Ακολούθως, η Επίτροπος αναφέρθηκε στον Οδηγό Πρώτης Επαφής Κρατουμένου που ετοιμάστηκε σε συνεργασία με τον Σύνδεσμο Προστασίας Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων, και ειδικότερα με τον κ. Αλέξανδρο Κληρίδη, ο οποίος είχε συλλάβει την ιδέα ετοιμασίας του Οδηγού και συνέβαλε τα μέγιστα στην ετοιμασία και συγγραφή του.
«Ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου συντάχθηκε με βάση τις διατάξεις της υφιστάμενης νομοθεσίας και τους εν ισχύ κανονισμούς καθώς επίσης της εμπειρίας που αποκτήθηκε μέσω της επαφής με άτομα που παρέμειναν υπό κράτηση, είτε ως υπόδικοι είτε ως κατάδικοι στις Κεντρικές Φυλακές και λαμβάνοντας υπόψη τις πληροφορίες και τις απόψεις της Διεύθυνσης Κεντρικών Φυλακών οι οποίες είχαν ζητηθεί.

Αποσκοπεί δε, στην ενημέρωση των νεοεισερχόμενων κρατουμένων, σχετικά με τα δικαιώματα, τις υποχρεώσεις τους και τους κανόνες ασφαλούς παραμονής μέσα στη φυλακή. Είναι γραμμένος σε απλή και κατανοητή γλώσσα και αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν, πληρέστερη ενημέρωση των νεοεισερχόμενων κρατουμένων για να είναι όσο είναι δυνατόν πιο προετοιμασμένοι και κατατοπισμένοι αναφορικά με τους κανόνες και τις συνθήκες που επικρατούν εντός των Κεντρικών Φυλακών».

Στη συνέχεια, ο κ. Αλέξανδρος Κληρίδης προέβη σε παρουσίαση του περιεχομένου και του σκοπού του Οδηγού Πρώτης Επαφής Κρατουμένου.Τέλος, η Επίτροπος παρέδωσε στην Υπουργό Δικαιοσύνης Δημόσιας Τάξης και στον Αστυνόμο Α’ κ. Ανδρέα Αγγελίδη, τις Εκθέσεις της για τον Εθνικό Μηχανισμό Πρόληψης των Βασανιστηρίων και τον Εθνικό Μηχανισμό Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών, καθώς και τον Οδηγό Πρώτης Επαφής Κρατουμένου.
Τόσο οι Εκθέσεις της Επιτρόπου ως Εθνικός Μηχανισμός Πρόληψης των Βασανιστηρίων και ως Εθνικός Μηχανισμός Παρακολούθησης Αναγκαστικών Επιστροφών όσο και ο Οδηγός Πρώτης Επαφής Κρατουμένου, βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα του Γραφείου της Επίτροπου (www.obudsman.gov.cy).