Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διαβουλεύσεις αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Σκύλων Νόμου (ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017)


Διαβουλεύσεις στις 24 Μαΐου 2017, στο Γραφείο το Επίτροπου Εθελοντισμού και Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, αναφορικά με το τροποποιητικό νομοσχέδιο του περί Σκύλων Νόμου (ο περί Σκύλων (Τροποποιητικός) Νόμος του 2017).

Στις διαβουλεύσεις συμμετείχαν η Λειτουργός του Γραφείου Κατερίνα Καλλητσιώνη, καθώς και εκπρόσωποι της Νομικής Υπηρεσίας, της Υπηρεσίας Θήρας και Πανίδας, του Υπουργείου Δικαιοσύνης και Δημοσίας Τάξης, της Αστυνομίας Κύπρου, του Τμήματος Τελωνείων, των Κτηνιατρικών Υπηρεσιών, του Τμήματος Δασών, της Ένωσης Δήμων Κύπρου και της Ένωσης Κοινοτήτων Κύπρου.