Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Cyprus Equality Body Intervention: Beach Access for Persons with DisabilitiesΤο EQUINET, επ’ ευκαιρίας της συμπλήρωσης 20 ετών από τότε που τέθηκε σε ισχύ η Οδηγία 2000/43/ΕΚ, στις 29 Ιουνίου 2020 πραγματοποίησε, σε συνεργασία με το Συμβούλιο της Ευρώπης, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και την Κροατική Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρώπης, διαδικτυακό συνέδριο με αναφορικά με την Προώθηση και Προστασία της Ισότητας ως θεμελιώδη αξία της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Στο συνέδριο συμμετείχαν ως εισηγητές εκπρόσωποι του EQUINET, του Ευρωπαϊκού Πρακτορείου Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (FRA - European Union Agency for Fundamental Rights), της Κροατικής Προεδρίας, καθώς και η Επίτροπος Ισότητας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Helena Dalli. Το συνέδριο επικεντρώθηκε στη σημασία της Οδηγίας και στο σημαντικό ρόλο που διαχρονικά διαδραματίζουν οι Φορείς Ισότητας στην προαγωγή και εφαρμογή των προνοιών της Οδηγίας.


Επ’ ευκαιρίας του συνεδρίου, δημιουργήθηκε
ειδικός ιστότοπος για την προβολή καλών πρακτικών σε σχέση με την προαγωγή της ισότητας και την καταπολέμηση μορφών διάκρισης από τους Φορείς Ισότητας.

Σε αυτό το πλαίσιο, το EQUINET επέλεξε να προβάλει ως παράδειγμα καλής πρακτικής τη συμβολή της Επιτρόπου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεως, στην διασφάλιση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες και συγκεκριμένα, τη σχετική της Έκθεση και τις μετέπειτα εξελίξεις που ακολούθησαν προς υλοποίηση των εισηγήσεων της που περιλαμβάνονταν σ’ αυτήν.


Στο φιλμάκι, ο Πρόεδρος της Οργάνωσης Παραπληγικών Κύπρου (Ο.ΠΑ.Κ.) κ. Δημήτρης Λαμπριανίδης και Λειτουργός του Γραφείου μας, περιγράφουν τη σημασία της παρέμβασης της Επιτρόπου, ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στη βελτίωση της προσβασιμότητας των ΑμεΑ στις παραλίες, καθώς και την ευρύτερη καταλυτική σημασία των παρεμβάσεων της Επιτρόπου, υπό την αρμοδιότητά της ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων, στην προαγωγή και διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων όλων των ΑμεΑ.


Δείτε το σχετικό φιλμάκι
ΕΔΩ

Αναφορά στις παρεμβάσεις της Επιτρόπου ως Φορέας Ισότητας και Καταπολέμησης των Διακρίσεων
ΕΔΩ