Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού


Στις 8/1/2020 η Λειτουργός του Γραφείου κ. Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Παιδείας και Πολιτισμού με θέμα: Το καθεστώς λειτουργίας των σχολείων των Κεντρικών Φυλακών, τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν κα οι προοπτικές αναβάθμισής τους.