Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων με την Πρόεδρο της ΕΕΔΑ στην Αθήνα


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη είχε συνάντηση στις 24/03/2022 με την Πρόεδρο της Εθνική Επιτροπή για τα Δικαιώματα του Ανθρώπου (ΕΕΔΑ) κ. Μαρία Γαβουνέλη, στην Αθήνα.

Κατά τη συνάντηση έγινε εποικοδομητική συζήτηση και ανταλλαγή απόψεων για τρόπους ευρύτερης προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ειδικότερα σε Ελλάδα και Κύπρο