Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου και Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως


Στις 29 Σεπτεμβρίου 2021, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και η Λειτουργός του Γραφείου, κ. Κατερίνα Καλλητσιώνη συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Θεσμών, Αξιών και Επιτρόπου Διοικήσεως, κατά την οποία συζητήθηκε η Έκθεση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του 2021 για την κατάσταση του κράτους δικαίου στην Κύπρο.