Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Επαφές με φορείς/οργανώσεις - Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών


Η Λειτουργός του Γραφείου Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχε σε συνεδρίαση της Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Ένταξη των Μεταναστών.

Η συνεδρίαση πραγματοποιήθηκε στις 14 Φεβρουαρίου 2019, στο Τμήμα Αρχείου Πληθυσμού και Μετανάστευσης (ΤΑΠΜ).