Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος


H Λειτουργός του Γραφείου Μαρία Τσότση παρευρέθηκε σε συνεδρίαση της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Περιβάλλοντος ημερομηνίας 3 Απριλίου 2019, αναφορικά με το θέμα «επέμβαση του Τμήματος Δασών στις προστατευόμενες παραλίες ωοτοκίας των θαλάσσιων χελωνών της Λίμνης και της Αργάκας στον Κόλπο Χρυσοχούς και οι επιπτώσεις στο φυσικό περιβάλλον της περιοχής».