Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 7 Δεκεμβρίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Εκσυγχρονισμός του νόμου περί υιοθεσίας και δυνατότητες συμπερίληψης δομών συμβουλευτικής και στήριξης άτεκνων ζευγαριών που ενδιαφέρονται να βρουν διαθέσιμα παιδιά για υιοθεσία».