Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συναντήσεις της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων


Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη είχε συναντήσεις με τον Δικηγόρο του Συνδέσμου Προστασίας των Δικαιωμάτων Φυλακισμένων και Αποφυλακισθέντων κ. Αλέξανδρο Κληρίδη, για συζήτηση επί ζητημάτων που αφορούν στα άτομα που στερούνται της ελευθερίας τους, καθώς και του δικαιώματος στην πληροφόρηση των υποδίκων και καταδικασθέντων και τα εργαλεία επίτευξής του.
Οι συναντήσεις πραγματοποιήθηκαν στις 4 Φεβρουαρίου και 5 Μαρτίου 2021.