Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Αμβλώσεις και τα Δικαιώματα της Γυναίκας (LegalMatters)


Αμβλώσεις και τα Δικαιώματα της Γυναίκας
6 Ιουλίου 2022
LegalMatters
Παρουσία της Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman κ. Μαρίας Στυλιανού-Λοττίδη στην εκπομπή LegalMatters στις 5 Ιουλίου 2022. Κατά τη διάρκεια της εκπομπής έγινε συζήτηση αναφορικά, μεταξύ άλλων, με το νομικό καθεστώς των αμβλώσεων στην Κύπρο, τα δικαιώματα των γυναικών στο να αποφασίζουν για το σώμα τους και την αλλαγή που επιφέρει η απόφαση Dobbs v. Jackson Women’s Health του Ανωτάτου Δικαστηρίου των ΗΠΑ.