Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των θετικών στον κορωνοϊό ασθενών (Cyprus Times)


Νοσοκομείο Αθαλάσσας: Καταγγελίες για τις συνθήκες διαβίωσης των θετικών στον κορωνοϊό ασθενών
Cyprus Times
24 Απριλίου 2021

«Σε συνθήκες σύμφωνες με σεβασμό ανθρώπινης αξιοπρέπειας ο περιορισμός των ψυχικά ασθενών», λέει η Επίτροπος Διοικήσεως

Την εισήγηση ότι η διεύθυνση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας θα πρέπει να διασφαλίσει ότι κάθε ψυχικά ασθενής, που τίθεται σε περιορισμό, λόγω του ιού (καραντίνα) θα περιορίζεται σε συνθήκες σύμφωνες με το σεβασμό της ανθρώπινης αξιοπρέπειας, καθώς και ο τρόπος εφαρμογής των περιοριστικών μέτρων δεν θα υποβάλλει τους πάσχοντες σε δοκιμασία που υπερβαίνει το αναπόφευκτο επίπεδο οδύνης, που συνδέεται με τον περιορισμό, ενώ αναφορικά με τις πρακτικές απαιτήσεις του περιορισμού η υγεία του ψυχικά ασθενή θα διασφαλίζεται καταλλήλως, δίδει σήμερα η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, Μαρία Στυλιανού – Λοττίδη.

Αφορμή για την συγκεκριμένη τοποθέτησή της στάθηκαν οι αναφορές/καταγγελίες, που λήφθηκαν από το Γραφείο της, σε σχέση με τη διαβίωση των ασθενών της Κλινικής Οξέων Περιστατικών Αντρών (ΚΟΠΑ) στο Νοσοκομείο Αθαλάσσας.

Συγκεκριμένα, συγγενείς ασθενή, που νοσηλεύτηκε στο Ψυχιατρείο Αθαλάσσας τον Μάρτιο του 2021 επί τη βάσει δικαστικού διατάγματος, απευθύνθηκαν στο Γραφείο της και υπέβαλαν παράπονο, αναφορικά με τον περιορισμό του στην εν λόγω κλινική και ειδικότερα, για τις συνθήκες διαβίωσής του σε αυτή, καθώς επίσης και για τα αυστηρά μέτρα που λήφθηκαν, για την πρόληψη της διάδοσης του ιού, μετά από εντοπισμό κρούσματος στον συγκεκριμένο χώρο.

Οι καταγγέλλουσες, αναφέρει η κ. Λοττίδη, υποστήριξαν ότι τα αυστηρά αυτά μέτρα υπερέβηκαν τα όρια των ευλόγως επιτρεπτών και ότι αυτά θα μπορούσαν να συμβάλουν στην επιδείνωση της ήδη εύθραυστης ψυχιατρικής κατάστασης του συγγενούς τους.

Σύμφωνα με την τοποθέτησή της, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων διαπιστώνει ότι σε περιόδους έκτακτης ανάγκης, αναπόφευκτα απαιτείται να λαμβάνονται νόμιμα μέτρα για αποφυγή περαιτέρω εξάπλωσης του κορωνοϊού και σε χώρους όπου άτομα βρίσκονται υπό περιορισμό, ενώ σημειώνει ότι οι αρμόδιες αρχές υποχρεούνται παράλληλα να προβαίνουν σε πράξεις, που διασφαλίζουν τον σεβασμό των δικαιωμάτων.

Ειδικότερα, αναφέρει ότι σε ψυχιατρικές εγκαταστάσεις, όπου συνθήκες απομόνωσης και η απομόνωση διαρκείας σε ασθενείς, οι οποίοι βρίσκονται ήδη σε κατάσταση εγκλεισμού, λόγω υποχρεωτικής νοσηλείας η μη λήψη αναγκαίων μέτρων επικοινωνίας, μπορεί να οδηγήσει σε υποτροπή της ψυχικής νόσου.

Σύμφωνα με την κ. Λοττίδη, τα μέτρα φυσικής αποστασιοποίησης και αποφυγής συγχρωτισμού μεταξύ των ατόμων, την οποία ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας θέτει ως βασικό μέτρο προστασίας από τον κορωνοϊό, προφανώς δεν μπορούν να εφαρμοστούν στην περίπτωση του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, λόγω της ακαταλληλότητας των παρωχημένων κτηριακών εγκαταστάσεων του Νοσοκομείου Αθαλάσσας, όπως σημειώθηκε στις δύο προηγούμενες εκθέσεις της ημερ. 28 Φεβρουαρίου του 2020 και 15 Σεπτεμβρίου του 2020.

Όπως προσθέτει «στο παρόν στάδιο καθίσταται πιο επιτακτική ανάγκη, τα όποια μέτρα δυνατό να ληφθούν στα πλαίσια προσπάθειας περιορισμού της εξάπλωσης του κορωνοϊού στους χώρους του νοσοκομείου, θα πρέπει να είναι για περιορισμένο χρονικό διάστημα και πρωτίστως με γνώμονα την προστασία των δικαιωμάτων των ασθενών ώστε να μην καταλήγουν σε απάνθρωπη ή εξευτελιστική μεταχείριση τους».

Τονίζει ότι το μέτρο των «κλειδωμένων πορτών» παραβιάζει τα άρθρα 3 και 14 της Ευρωπαϊκής Σύμβασης Δικαιωμάτων του Ανθρώπου (ΕΣΔΑ), ενώ η απαγόρευση της χρήσης κινητών τηλεφώνων και της πρόσβασης στο διαδίκτυο παραβιάζει το άρθρο 10 της ίδιας Σύμβασης.

Υπό το φως των συγκεκριμένων διαπιστώσεων, η Επίτροπος εισηγείται ότι θα πρέπει να διασφαλιστεί στο μέτρο του δυνατού η επαφή με τον άνθρωπο καθημερινά και ως εκ τούτου η διεύθυνση του Νοσοκομείου θα πρέπει να φροντίσει όπως εξεύρει άμεσα τρόπους, ώστε τα άτομα που βρίσκονται σε καραντίνα να μην χάσουν την ανθρώπινη επαφή δεδομένου ότι στο στάδιο εκείνο (περιορισμός στα δωμάτια καραντίνας) δεν δύνανται, λόγω του περιορισμού να συναναστρέφονται με τους οικείους τους ή με άλλους ενοίκους, γεγονός το οποίο επιδεινώνει περαιτέρω την ήδη βεβαρημένη υγεία τους.

Όπως σημειώνει η απουσία επαφής με τον έξω κόσμο και η απαγόρευση του επισκεπτηρίου θα πρέπει να αντισταθμίζονται από την αυξημένη πρόσβαση σε εναλλακτικά μέσα επικοινωνίας (όπως το τηλέφωνο, οι βιντεοκλήσεις, ή η πρόσβαση στο διαδίκτυο).

Περαιτέρω, αναφέρει πως θα πρέπει να εξασφαλιστεί με κάθε τρόπο το δικαίωμα καθημερινής πρόσβασης σε ανοικτό χώρο για τουλάχιστον μία ώρα, ενώ συμπληρώνει ότι θα πρέπει να λαμβάνουν πλήρεις πληροφορίες σχετικά με οποιαδήποτε μέτρα λαμβάνονται για αναχαίτιση της εξάπλωσης της νόσου COVID – 19 και να μην μένουν στο σκοτάδι.