Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση των γενικών αρχών του διοικητικού δικαίου σε Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία


Η Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Γεωργία Σταυρινίδου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια στο Πρόγραμμα Βασικής Κατάρτισης που παρέχει η Κυπριακή Ακαδημία Δημόσιας Διοίκησης στους Νεοεισερχόμενους στη Δημόσια Υπηρεσία, παρουσιάζοντας, στις 3 Φεβρουαρίου 2019, τις γενικές αρχές του διοικητικού δικαίου.