Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων και αρμόδιων φορέων για ζητήματα ένταξης μεταναστών/τριών και αιτητών/τριών ασύλου


Η Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου συμμετείχε σε συνάντηση εμπειρογνωμόνων και αρμόδιων φορέων για ζητήματα ένταξης μεταναστών/τριων και αιτητών/τριων ασύλου.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στη Γλασκόβη, στις 12 και 13 Σεπτεμβρίου 2019 και περιλάμβανε επιτόπου παρατήρηση καλών πρακτικών για την ένταξη, καθώς και συμμετοχή σε ανοιχτή συζήτηση για το θέμα, με άλλους εμπειρογνώμονες και αρμόδιους φορείς από τη Σουηδία, την Ιταλία και τη Σκωτία.