Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Διάλεξη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βοιυλή των Αντιπροσώπων


Διάλεξη της Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων στη Βουλή των Αντιπροσώπων αναφορικά με τον θεσμό του Επιτρόπου, στο πλαίσιο του προγράμματος «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων»

Η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων-Cyprus Ombudsman κ. Μαρία Στυλιανού Λοττίδη, παρέθεσε διάλεξη στη Βουλή των Αντιπροσώπων - House of Representatives σε φοιτητές και φοιτήτριες που συμμετέχουν στο πρόγραμμα «Πρακτική Άσκηση στη Βουλή των Αντιπροσώπων».

Θέμα της διάλεξης της Επιτρόπου ήταν «ο θεσμός του Επιτρόπου Διοικήσεως, χαρακτηριστικά και αρμοδιότητες» και στο πλαίσιό της αναλύθηκαν οι εξουσίες και οι αρμοδιότητες του Επιτρόπου Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και το θεσμικό πλαίσιο τη βάση του οποίου έχει ανατεθεί στον Επίτροπο εκάστη αρμοδιότητά του.

Με το πέρας της διάλεξης ακολούθησε διάλογος και οι φοιτητές και φοιτήτριες είχαν την ευκαιρία να υποβάλουν ερωτήσεις και να ανταλλάξουν απόψεις με την Επίτροπο.