Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Πρόγραμμα εκπαίδευσης μελών της Αστυνομίας σε σχέση με το χειρισμό των εγκλημάτων μίσους


Η Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε ως εκπαιδεύτρια σε τέσσερα διήμερα εκπαιδευτικά σεμινάρια, τα οποία πραγματοποιήθηκαν από τις 5 μέχρι τις 15 Απριλίου 2016, σε μέλη της Αστυνομίας των Επαρχιών Λευκωσίας, Λάρνακας και Λεμεσού, στα πλαίσια του προγράμματος "Together! – Ενδυνάμωση της κοινωνίας των πολιτών και των αρχών επιβολής του νόμου για να καταστήσουν τα εγκλήματα μίσους ορατά". Φορέας εφαρμογής του προγράμματος στην Κύπρο είναι η Μη Κυβερνητική Οργάνωση ΚΙΣΑ - Κίνηση για Ισότητα, Στήριξη, Αντιρατσισμό.

Περισσότερα για το Πρόγραμμα εδώ.