Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Επιτρόπου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών


Στις 4 Νοεμβρίου 2020, η Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Νομικών, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της σύστασης και λειτουργίας ανεξάρτητης αρχής κατά της Διαφθοράς Νόμος του 2019».