Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Παρουσίαση από Λειτουργό του Γραφείου για τη μετανάστευση και το ρατσισμό στην Αγγλική Σχολή


Η Λειτουργός του Γραφείου Θέκλα Δημητριάδου επισκέφθηκε την Αγγλική Σχολή, στις 8 Φεβρουαρίου 2016, όπου πραγματοποίησε παρουσίαση/ συζήτηση σε μαθητές της 2ας τάξης, με θέμα τις διακρίσεις και το ρατσισμό.

Η παρουσίαση/ συζήτηση έγινε κατόπιν πρόσκλησης του σχολείου, για σκοπούς εμβάθυνσης στο θέμα της μετανάστευσης, το οποίο διδάσκονται οι μαθητές της 2ας τάξης στο μάθημα της Λογοτεχνίας, και στα πλαίσια της συμβολής του Γραφείου μας στην ευαισθητοποίηση των μαθητών κατά του ρατσισμού και της μισαλλοδοξίας και στην προώθηση της ισότητας και του σεβασμού.