Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών


Ο Λειτουργός Α΄ του Γραφείου Κώστας Ιωάννου και η Λειτουργός Μελίνα Τριγγίδου συμμετείχαν σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών, στις 2 Οκτωβρίου 2017, για συζήτηση του θέματος «Η ανάγκη λήψης μέτρων κοινωνικής επανένταξης των φυλακισμένων».