Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συνάντηση με τον Ειδικό Αντιπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών


H Επίτροπος Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρώπινων Δικαιωμάτων κ. Μαρία Στυλιανού-Λοττίδη και Λειτουργός του Γραφείου της είχαν συνάντηση με τον κ. Κυριάκο Χατζηγιάννη, Ειδικό Αντιπρόσωπο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης του ΟΑΣΕ και Ειδικό Αντιπρόσωπο για τη Συμμετοχή της Κοινωνίας των Πολιτών και τον συνεργάτη του.Κατά τη συνάντηση, συζητήθηκαν θέματα που άπτονται της προστασίας των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και της συμμετοχής της κοινωνίας των πολιτών στην διαμόρφωση και υλοποίηση των πολιτικών του κράτους.

Η συνάντηση πραγματοποιήθηκε στις 23 Νοεμβρίου 2021.