Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργού του Γραφείου σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων


Στις 10 Μαρτίου 2020, Λειτουργός του Γραφείου συμμετείχε σε συνεδρία της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κατά την οποία συζητήθηκε το θέμα «Ο περί της Θέσπισης Ασφαλών για την υγεία Εθνικών Ορίων Έκθεσης σε Ηλεκτρομαγνητικά Πεδία Νόμος του 2018».