Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Συμμετοχή Λειτουργών του Γραφείου σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών


Στις 29 Ιουνίου και 7 Σεπτεμβρίου 2020, Λειτουργοί του Γραφείου συμμετείχαν σε συνεδρίες της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων και Ίσων Ευκαιριών Μεταξύ Αντρών και Γυναικών, κατά τις οποίες υπήρξε ενημέρωση για τη λειτουργία του σωφρονιστικού ιδρύματος.