Γραφείο Επιτρόπου Προεδρίας

Back To Top

Προκήρυξη 3ου Ετήσιου Διαγωνισμού για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη»


Προκήρυξη 3ου Ετήσιου Διαγωνισμού για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη»


Το Υπουργείο Εξωτερικών προκηρύσσει τον 3ο Ετήσιο Διαγωνισμό για το Βραβείο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων «Στέλλα Σουλιώτη» και ανακοινώνει την έναρξη από σήμερα, Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2023, της διαδικασίας υποβολής υποψηφιοτήτων ή προτάσεων για το έτος 2023. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν είτε να υποβάλουν υποψηφιότητα, είτε να προτείνουν άλλα πρόσωπα, ομάδες ή οργανώσεις για το Βραβείο, συμπληρώνοντας το αντίστοιχο κατά περίπτωση, ειδικό έντυπο, που διατίθεται μέσω των συνδέσμων που ακολουθούν στο κάτω μέρος.
Το Βραβείο θεσπίστηκε με σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου που λήφθηκε στις 2 Ιουνίου 2021, στη βάση σχετικής πρότασης του Υπουργείου Εξωτερικών. Φέτος, το βραβείο θα απονεμηθεί εντός του Δεκεμβρίου 2023 (ακριβής ημερομηνία θα ανακοινωθεί σε κατοπινό στάδιο), στο πλαίσιο της Παγκόσμιας Ημέρας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων (η οποία τιμάται κάθε χρόνο στις 10 Δεκεμβρίου), σε πρόσωπα/ομάδες/οργανώσεις που έχουν επιδείξει κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών αξιοσημείωτο έργο και δράση σε τομέα ή τομείς, που σχετίζονται άμεσα με την προώθηση και προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Υποψηφιότητες ή προτάσεις μπορούν να υποβληθούν από/για πρόσωπα ή ομάδες προσώπων που διαμένουν νόμιμα στην Κύπρο, καθώς και από/για Μη-Κυβερνητικές Οργανώσεις που είναι εγγεγραμμένες και δραστηριοποιούνται στην Κυπριακή Δημοκρατία. Επισημαίνεται ότι από τη διεκδίκηση του βραβείου και από τη συμμετοχή στη διαδικασία αποκλείονται οι Κυβερνητικές Υπηρεσίες. Εν ενεργεία κρατικοί αξιωματούχοι ή/και υψηλόβαθμοι δημόσιοι λειτουργοί (π.χ. Υπουργοί, Γενικοί Διευθυντές, Επίτροποι, κ.ά) δεν μπορούν να προτείνουν άτομα/οργανισμούς προς βράβευση.
Με βάση τη σχετική Απόφαση του Υπουργικού Συμβουλίου, η αξιολόγηση των υποψηφιοτήτων/προτάσεων και η τελική επιλογή θα γίνει από Πενταμελή Επιτροπή Αξιολόγησης αποτελούμενη από τους Υπουργό Εξωτερικών (Πρόεδρο), Υπουργό Δικαιοσύνης, Επίτροπο Διοικήσεως και Προστασίας Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων, καθώς και δύο προσωπικοτήτων με αναγνωρισμένη προσφορά στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.
Το Βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 10.000 ευρώ, το οποίο προσφέρεται για σκοπούς ενίσχυσης της δράσης του προσώπου/ομάδας/οργάνωσης που θα βραβεύεται, στον τομέα της προστασίας και προώθησης των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην Κύπρο.
Τα συμπληρωμένα έντυπα αίτησης ή πρότασης υποψηφιότητας θα πρέπει να αποστέλλονται ταχυδρομικώς στο Υπουργείο Εξωτερικών, στη διεύθυνση «Υπουργείο Εξωτερικών, Λεωφόρος Προεδρικού Μεγάρου, 1447 Λευκωσία», με την ένδειξη «Human Rights Award» στο εξωτερικό του φακέλου.
Για περισσότερες πληροφορίες ή διευκρινίσεις μπορείτε να αποτείνεστε τηλεφωνικά στον αριθμό (+357) 22 651229 ή μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στην ηλεκτρονική διεύθυνση humanrightsaward@mfa.gov.cy.
Η προθεσμία για λήψη των αιτήσεων/προτάσεων εκπνέει την Πέμπτη, 30 Νοεμβρίου 2023, ώρα 16:00 (ώρα Κύπρου).
_______
Για το έντυπο αίτησης υποψηφιότητας, πατήστε εδώ.
Για το έντυπο εισήγησης υποψηφιότητας, πατήστε εδώ.
(ΜΦ/ΝΓ/ΣΧ)